Varför?
Ida Borg
Från undersökningen
Utmana dig själv

Vårt Uppdrag

Essity och Fotografiska har satt ett långsiktigt mål att öka medvetenheten om global hälsa och hygien, och hur detta grundläggande ämnesområde påverkar välbefinnandet hos människor i hela världen.

Det gäller inte bara det fysiska välbefinnandet utan också hur hälsa och hygien hänger ihop med människors grundläggande behov och rättigheter, till exempel utbildning och jämlikhet, och med samhällets utveckling i allmänhet.

Budskapet förmedlas med fotografier och med hjälp av Essitys kunskap och långa erfarenhet inom området. Målet med samarbetet är att inspirera till en mer medveten och hållbar värld.

Gapminders spännande projekt Dollar Street är också en del av utställningen.

Om utställningen

Fakta Om Hygien

Undersökningen genomfördes mellan 31 maj och 13 juni 2016 genom webbpaneler i 12 länder med 12 000 deltagare.
Nationella kvoter har använts för att urvalet ska bli korrekt med hänsyn till kön och ålder.

Läs rapporten Hygiene Matters

Gör vårt quiz

1 
2 
3 
4 
5 

Du bidrar till vår faktabank med dina svar.

Totalt 12 000 personer i 12 länder har svarat på Hygiene Matters-undersökningen. Undersökningen genomfördes av Essity.
Läs mer på hygienematters.com