Årets Bild har vuxit sig till nya rekordnivåer de senaste åren, något som understryks av det ökande antalet tävlingsbilder och fotografer. Uppmärksamheten är stor såväl lokalt som nationellt.

Tävlingens främsta syfte är att främja bildjournalistik och skickligt utförda yrkesprestationer inom journalistiken. De fotografer som årligen belönas visar prov på stor kunnighet med deras betydelsefulla arbeten. Årets Bild är inte bara en tävling utan även en bro mellan allmänheten och svensk bildjournalism.

Juryns sammansättning är unik varje år. Jurymedlemmarna kommer i år från Danmark, England och Sverige och fungerar oberoende av varandra. En moderator, utan rösträtt, är även merverkande för att kunna ge en neutral och fördjupad information om tävlingsbidragen.

Vinnarna i respektive kategorier presenteras i utställningen.