Anna Claréns genombrott kom med bildserien Holding (2006). Fotografierna skildrade Claréns vardag under fyra sommarmånader 2005. Självporträtten var utlämnade och raka och sågs som nyskapande i sin skira, privata framtoning. Boken med samma namn vann svenska fotobokspriset 2006.

I den nya bildserien Close to home (2013) återvänder Clarén till sin dagboks dokumentation av den egna vardagen. I privata bilder skildrar Clarén det som nu står henne närmast: familjen, barnen och vännerna. Fotografierna blir ett försök att frysa och bevara de lyckliga ögonblicken. Det blir till en bevisföring av det liv som levs i rädslan om att allt kan gå förlorat.

Vi fotograferar alla till våra fotoalbum; familjebilder som får en central betydelse i våra liv. Vi ramar in och hänger upp familjeporträtten på väggen. Bilderna blir som ett bevis på kärlek, vänner och familj och är en del av skapandet av den egna identiteten. Inom fotografins historia har fotoalbumsbilder aldrig haft en betydande roll och bilderna har mera setts som avbildande än konstnärliga. Inom konsten idag har dock den privata bilden fått en allt mer framträdande roll. Det är det personligt, det egna livet som avbildas och presenteras och gränsen mellan det privata och offentliga suddas allt mera ut.

Vid en första anblick ses Anna Claréns fotografier som skrämmande vackra, men under den vackra ytan finns det en sorts underliggande oro som framkallas av bildernas tunna, bleka framtoning. Claréns fotografier är personliga men genom att ta det privata in i offentligheten får vi alla ta del av ett liv som vi alla kanske kan känna igen oss i. Fotografierna väcker frågor om existens, tillhörighet och framtid och Claréns djupt personliga fotografier blir samtidigt en allmänmänsklig berättelse om att vara människa.

Anna Clarén (f. 1972) är född och uppvuxen i Lund och är idag verksam som utbildningsansvarig på Nordens fotoskola, Biskops- Arnö. Clarén har haft flertalet utställningar och vid sidan om sitt arbete som lärare och sina kommersiella uppdrag arbetar Clarén med egna projekt som Holding (2006), Puppy Love (2009) och nu Close to home (2013). I samband med utställningen ger förlaget Max Ström ut boken med samma titel.

Curator: Maria Patomella