Under 1900-talet blomstrade fotografiet i modetidningarna. Modefotografiets triumftåg genom världen underlättades främst av två saker: grundandet av Condé Nast Publications 1907 och senare det amerikanska förlagets köp av Vogue. Utställningens fotografier sträcker sig från tidiga verk av Edward Steichen, som var ledande under 1920-talet, till det mogna, självständiga bildspråket hos George Hoyningen-Huene. I modefotografiets barndom var det ofta konstnärer som fick i uppdrag att skapa modebilder, exempel är Man Ray som experimenterade med tekniker som solarisering.

I Irving Penns tidiga verk stod det klart att kläder gradvis skulle träda åt sidan som modefotografiets fokus. Istället kom faktiskt gestaltning och allt mer påkostade arrangemang och tolkningar att hamna i bildens centrum. Med vardagskläder och korta kjolar speglar fotografier från 1960-talet modets gestaltning av den sexuella revolutionen och den påföljande kvinnliga frigörelsen. Feminismen skapade en medvetenhet om voyeuristiska tendenser i samhället och hur dessa utnyttjades i reklam och media. Bilder där detta framgår tydligt är Helmut Newtons arbete under den här perioden.

1990-talets svala elegans påverkades av Peter Lindberghs verk och hans kult av supermodellerna. Michelangelo Di Battistas och Tina Bernings hybrider mellan fotografi och måleri var en lyckad visualisering av modefotografiets starka dragning till konsten. Detsamma gäller för Robert Nettarps fantasifulla och suggestiva verk.

Millennieskiftet blev startskottet för en ny filmisk era i modevärlden. David Drebin är en av flera modefotografer vars verk bygger på de nya strömningarna. De senaste årens svenska modefotografi belyses med verk av Camilla Åkrans, Mikael Jansson, och Blaise Reutersward.

Modefotografiet lyckas som ingen annan genre att fånga tidsandan med stor skärpa. Dessutom berättar bilderna livligt och klarsynt om respektive generationers längtan, begär och drömmar. Modefotografiet struntar konsekvent i konventionerna och trotsar varje definition. Det är därför fel att påstå att det finns en linjär utveckling inom genren. Det handlar snarare om ett komplicerat och livligt bildspråkligt system med analogier, referenser och en hisnande nydaning. Det är modefotografiets innovationer och glamour som trollbinder oss. Vi lever och drömmer genom modellerna i bilderna. Och vi njuter av fantasierna i dess bildberättelser. Med detta som bakgrund är det berikande och spännande att se den stora variationsrikedomen hos modefotograferna i den här utställningen.

– Chief Curator Michelle Marie Roy & Steffi Schulze, Gallery Manager,
Camera Work

Medverkande fotografer:
Diane & Allen Arbus, Richard Avedon, David Bailey, Lilian Bassman, Brassai, Michel Comte, Anton Corbijn, Michelangelo di Battista & Tina Berning, David Drebin, Frantisek Drtikol, Arthur Elgort, Louis Faurer, Fernand Fonssagrives, Peter H Fürst, Esther Haase, Horst P Horst, George Hoyningen-Huene, Russell James, Mikael Jansson, Steven Klein, William Klein, Karl Lagerfeld, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Charlotte March, Will McBride, Ralph Mecke, Steven Meisel, Sarah Moon, Barbara Morgan, Martin Munkacsi, Robert Nettarp, Helmut Newton, Irving Penn, Rankin, Man Ray, Blaise Reutersward, Bettina Rheims, Herb Ritts, Paolo Roversi, Mark Seliger, Jeanloup Sieff, Vanina Sorrenti, Edward Steichen, Antoine Verglas, Ellen von Unwerth, Albert Watson, Bruce Weber, Pierre Winther, Camilla Åkrans.