Det individuella mötet som sker blir en känslomässigt drabbande och näst intill andlig upplevelse av att möta sig själv. Verket visar också på det komiska och paradoxala i vårt förhållningssätt till naturen.

Hanna Ljungh har under de senaste åren ägnat sig åt att undersöka bilden av naturen och människans relation till den. Naturen som det andra – utan egen identitet, det ogripbara som vi inte kan kommunicera med utan bara spegla oss i.

Hanna Ljungh (f. 1974) bor och arbetar i Stockholm. Hon tog sin magisterexamen i Fri Konst från Konstfack år 2003, men har även studerat vid Parsons School of Design i New York och vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.