Fotografiska For Life-utställningar har sedan starten av Fotografiska för sju år sedan bidragit med att sätta fokus på viktiga frågor som behöver belysas och skapa samhällsdebatt. Detta både i Sverige och internationellt. Fotografi som konstform är inkluderande och engagerande varför den effektivt kan nå fram till såväl hjärta som hjärna och väcka nya tankar. På så sätt skapas engagemang och viljan att förändra. Det händer något när du möter konsten – du möter dina medmänniskor – och du möter dig själv. Fotografiskas vision är alltid att inspirera till en mer medveten värld.

– Nu vill vi rikta fokus på vilka sätt hållbara hygieniska förhållanden bäst uppnås vad gäller investeringar, beslutfattande och innovationer. Att denna fråga är av högsta prioritet står utom alla tvivel, och med denna utställning vill vi bidra till att skapa uppmärksamhet och debatt, säger Per Broman, VD på Fotografiska Stockholm.

Till exempel har 40 procent av jordens invånare inte tillgång till rent vatten och mat. Bakterier sprids via händer, fötter, avföring och kläder (1). 1.7 miljoner människor dör varje år (90 procent barn under fem år) av diarrésjukdomar (2). Varje år förlorar 73 procent av industriarbetarna i Bangladesh sex dagars lön varje månad för att de inte kan gå till arbetet när de har mens (3). Bristande handhygien var avgörande när 75 000 människor, av 722 000 smittade, dog av vårdrelaterade infektioner 2011 i USA (4).

I Hygiene – A Circle of Life visas Ida Borgs känslosamma fotografi när hon skildrar moment i människors livscykel på olika platser på jorden. Även Gapminders spännande material Dollar Street presenteras i utställningen med sitt tankeväckande budskap att livssituationen är mer beroende av inkomstnivå än nationalitet. Något som förenar är vårt beroende av varandras hygieniska förutsättningar – oavsett vilken kultur som människor kommer ifrån.

Att vända utvecklingen i positiv riktning är fullt möjligt men beroende av samverkande mellan offentliga organisationer och näringslivet på både lokala, nationella och internationella nivåer. Mycket behövs för att uppnå de mål som sätts i Agenda 2030 FN:s globala mål för hållbarhet där god hälsa och livskvalité, jämlikhet mellan könen, tillgång till rent vatten och sanitet är några av dem.

– Hygien och hälsa är starkt kopplat till välmående. I vårt arbete med att ta fram hållbara produkter och lösningar ser vi bland annat behovet av att göra hygienfrågor, som många ofta känner sig obekväma att tala om, till något som diskuteras mer öppet. Med denna utställning hoppas vi bidra till att viktiga samtal startas som bidrar till ökad förståelse och utveckling, säger Magnus Groth, VD Essity.

Utställningen är en del i Fotografiskas samarbete med hygien- och hälsobolaget Essity och den första utställningen av tre över en treårsperiod.

Ta del av mer fakta och vårt viktiga quiz här!

Källa: 1) UNDP, 2) WHO, 3) WSSCC  4) CDC
Lär dig mer på: www.hygienematters.com