300 barn i åldrarna 3–5 år från förskolor runtom i Stockholm har fått en kamera i handen och uppgiften att fånga sin omvärld. Med en blick som skiljer sig från vuxnas och som uppmärksammar detaljer som vuxna inte ser, har barnen fångat detaljer i sin vardag. Resultatet har blivit en fantastisk samling fotografier ur ögonhöjdsperspektiv. Barnen i projektet kommer från olika delar av Stockholm och har fotograferat när de varit på sina förskolor.