Fotografiska for Life-utställningen Spirit for Change speglar möjligheterna till förändring. Att det går att bryta destruktiv fattigdom mot kreativt framtidshopp. Att utvecklingen kan vändas så att liten tuva kan få ett stort lass att hållbart börja växa, snarare än fortsätta att välta generation efter generation. Det behövs så lite för att göra så stor skillnad. Det visar denna hoppingivande utställning med Pieter ten Hoopens bilder från Hand in Hand-projekt, med fokus på miljöarbete, i en av Indiens fattigaste delstater. I Indien lever 400 miljoner människor i extrem fattigdom. Det är främst de som drabbas hårdast av landets enorma miljöproblem. För att lyfta de hållbara möjligheterna som finns för att förbättra både miljö och livsvillkor, presenterar Fotografiska tillsammans med Hand in Hand och fotograf Pieter ten Hoopen utställningen Spirit for Change. En lågmäld och poetisk porträttering av en liten del av Indiens enorma landsbygd, där utvecklingen som pågår präglas av känslan att förändring till det bättre är möjligt. Något som är nödvändigt att sprida, för att FN-målet att till 2030 eliminera fattigdomen i Indien ska ha en chans att kunna nås.

– Vi vill med våra Fotografiska for Life-utställningar bidra till att rikta fokus på viktiga samhällsfrågor. Hållbarhet, i alla dess bemärkelser, är något vi brinner för och vår vision är att ”Inspiring a more conscious world”, vilket denna utställning är ett mycket gott exempel på. Redan från starten av Fotografiska har vi engagerat oss i projekt som lyfter fram andra världsdelars utmaningar och möjligheter. Vi är ju hela världens Fotografiska, inte bara Europas, säger Jan Broman, Fotografiskas vd och en av grundarna.

Bilderna visar vad som sker när det finns möjligheter att förändra sin situation, ta sig ur armod och bygga något nytt och bättre, ett värdigare liv. Att det finns ”Spirit for Change”. Det kan vara människor som via sitt egna småföretag skaffar sig en ny inkomst, fått bot för en sjukdom, läshungriga barn som suger i sig kunskap och arbetar med att skapa nya livgivande miljöer, där det tidigare var kaotiska sopberg.

– Vi stöttar hållbar hjälp till självhjälp. Ett gott exempel är Recycle for Life-projektet där man städar upp och förändrar hela livsmiljön. Det som tidigare sågs som sopor blir idag, genom insamling, sortering och återvinning, istället ny råvara. Så får många människor ett jobb, en inkomst, nya möjligheter att själva förändra sin situation genom att de blir egenföretagare som driver en miljöförbättrande lönsam verksamhet. Och att miljön förbättras, genom detta hållbara synsätt, tjänar alla på vad gäller både hälsa och samhällsutveckling, berättar Charlotte Bohman, Generalsekreterare på Hand in Hand Sweden.

Genom sin verksamhet i Indien har Hand in Hand, en utvecklingsorganisation som bekämpar fattigdom genom entreprenörskap har, skapat fler än 2 miljoner jobb. Vilket förbättrat livsvillkoren för fler än 10 miljoner människor, sett till hela familjer. I Pieter ten Hoopens fotografier möter vi några av dem som han träffat genom Hand in Hands initiativ, i en stilla lugn eller under aktivt arbete, mitt i världens näst mest folkrika land.En plats som förmedlar en Spirit for Change…

Pieter ten Hoopen kommenterar sitt engagemang:
– Att se kvinnor, familjer tar sig ur generationer av fattigdom genom att starta sina egna företag är otroligt! Kvinnorna har i dessa fall fått en röst. En position i byarna. Skulle nästan ville kalla det en revolution!