Den prisbelönta fotografen Stephanie Sinclair har sedan tio år tillbaka vigt sitt liv åt att dokumentera barnäktenskap. I dag samarbetar hon bland annat med den uppmärksammade filmaren och fotografen Jessica Dimmock vars intima bildspråk fokuserar på mänskliga relationer. Med utställningen Too Young to Wed vill de hjälpa unga flickor som redan är gifta och om möjligt minska antalet flickor som går samma öde till mötes de närmaste åren.

Idag finns det ungefär 67 miljoner unga kvinnor mellan 20-24 år som har blivit bortgifta innan de fyllde 18 år. Om ingenting görs kommer mer än 142 miljoner barnäktenskap genomföras under kommande årtionde. Det innebär att 39 000 flickor blir bortgifta mot sin vilja varje dag under tio års tid.

Den främsta orsaken varför föräldrar väljer att gifta bort sina barn, i synnerhet sina döttrar, är fattigdom. Ett tidigt giftermål anses vara enda möjligheten för familjens överlevnad. Många ser också ett tidigt giftermål som ett skydd från våld och sexuella övergrepp. Vidare är äktenskapet ett sätt att undvika en situation där dottern blir gravid utanför äktenskapet med stigmatisering av familjen som följd. Många luras också att gifta bort sina döttrar mot pengar.

Verkligheten är en annan. Barnäktenskap äventyrar flickors rätt till utbildning, hälsa, överlevnad och självutveckling. När de väl är gifta är det inte många som fortsätter i skolan. Hon får på så sätt inte chansen att göra egna val i livet, som att själv välja när man ska gifta sig och med vem. Misshandel är väldigt vanligt i barnäktenskap, många hamnar utomlands där de tvingas till prostitution.

Makarna är oftast mycket äldre än flickorna de gifter sig med och när unga flickor – de kan vara så unga som fem, sex år gamla – blir bortgifta innebär det också en omänsklig och våldsam start på deras sexuella liv.

Flickor som blir gifta tidigt blir också gravida tidigt. Ungefär 16 miljoner flickor mellan 15 och 19 år föder barn varje år. De unga kropparna är inte mogna för att föda barn. Eftersom många unga flickor oftast föder utan hjälp från en mödravårdsklinik eller barnmorska ökar risken för allvarliga skador, för både barnet och modern. Graviditeten och förlossningen leder ofta till komplikationer och är den vanligaste dödsorsaken bland flickor 15-19 år i utvecklingsländer.

Gifta flickor riskerar att drabbas av sexuellt överförbara infektioner som HIV. Det är bara 22 procent av alla flickor mellan 15 och 22 år som är gifta eller har ett förhållande som använder preventivmedel.

Utvecklingen går oroväckande långsamt när det gäller att förbättra möjligheterna för dessa unga flickor. Trots att vissa länder har infört lagar för äktenskap med flickor under femton år fortsätter antalet barnäktenskap att vara väldigt högt.

Alla flickor är skapade lika, men de har inte samma förutsättningar. Såväl utsatta flickor och gifta flickor måste skyddas från våld och utnyttjande. De måste få möjlighet att förverkliga sig själva. Och ha rätt till grundläggande mänskliga rättigheter. Och det måste ske nu.

Stephanie Sinclair arbetar från New York och ingår i den internationellt erkända fotoagenturen VII som fokuserar på sociala frågor och mänskliga rättigheter. Hennes bilder har publicerats ibland annat National Geographic, The New York Times Magazine och Paris Match. Hon har vunnit en rad priser för sina bilder, bland annat World Press Photo awards tre gånger.

Jessica Dimmock är en prisbelönad och uppmärksammad fotograf och filmare baserad i New York, som även hon ingår i VII. Hon har arbetat med film, musikvideos och haft en rad utställningar runt om i världen, bland annat med bilderna från den uppmärksammade boken ”The Ninth floor” som kom ut 2007.

Utställningen sker i samarbete med FN:s befolkningsfond UNFPA och Svenska FN-förbundet.

Barnäktenskap är en formell eller traditionell förbindelse där en eller båda partnerna är under 18 år. Framförallt drabbas unga flickor. Även om åldersgränsen för äktenskap utan föräldrars godkännande är 18 år eller äldre är många yngre när de blir bortgifta.

Barnkonventionen säger bland annat:
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.
Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.
Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Fotografiska for Life

Too Young to Wed är en del av Fotografiska For Life – Fotografiskas plattform för projekt vars mål är att uppmärksamma samhällsfrågor och skapa debatt och påverkan, genom att använda fotografi som medium för att illustrera, informera och inspirera till handling. I denna plattform visar vi fotografi i en kontext som skapar publikt genomslag och inspirerar våra gäster att lära sig mer om frågor som ligger oss varmt om hjärtat.

 

Fotografier: © Stephanie Sinclair / VII / tooyoungtowed.org