Under många år arbetade Corinne Mercadier med polaroidfilm och var beroende av filmens ofullkomlighet för att visualisera sina drömmar. Det var också de bilderna som blev hennes genombrott. Mercadier upptäckte tidigt att surrealismen var den bästa ingången till en egen värld. Hon utforskar vårt förhållande till omgivningen och hur den påverkar oss och arbetar medvetet med sina scenerier, tillverkar kostymer och skissar upp sina bilder i detalj. Samtidigt kan hon arbeta slumpmässigt under själva fotograferingen. Genom att kasta in föremål i bilden fryser hon rörelsen och skapar på så sätt nya, oväntade former som förstärker mystiken i bilderna. Ibland får innehållet i bilden en ny betydelse. Mercadier beskriver sitt skapande som en spiral, en evig återkomst till någon annanstans, en ny plats, med nya uttryck, redskap, modeller och projekt. Corinne Mercadier är född 1955. Idag arbetar och verkar hon i Paris. Hon studerade konst och konsthistoria som ung och utbildade sig på Aggregation of Fine Arts and Bachelor of Art History vid University of Provence. Mercadier är representerad i en rad samlingar framförallt i Frankrike.